Moje korzenie to Wielkopolska...

... ale ja urodziłem się w Szczecinku!

Mój dziadek Julian był powstańcem wielkopolskim, więc tradycje patriotyczne w mojej rodzinie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W tym duchu wychował swoich trzech synów.

Stryj ksiądz kanonik Roman to absolwent Uniwersytetu w Louvain, był kapelanem Harcerstwa II RP, więźnień Buchenwaldu i Dachau. Stryj ks. infułat Władysław był słynnym badaczem muzyki polskiej XIV-XIX wieku.

Trzeci syn Andrzej, to mój ojciec, wybitny prawnik, absolwent Uniwersytetów w Tybindze i Poznaniu. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Był wychowawcą kilku pokoleń prawników (w tym, oczywiście i mnie). Jak widać, spełniłem oczekiwania mego taty; jestem także doktorem nauk prawnych.

To ojciec nauczył mnie patrzeć dalej, niż wzrok sięga, a wszystko zaczęło się w Szczecinku, gdzie przyszedłem na świat w 1952 roku. Wczesne dzieciństwo spędziłem w domu przy ul. Kościuszki 10. W tym samym domu mieszkał słynny szczecinecki astronom pan Adam Giedrys. Dobrze pamiętam jak przychodził wieczorami do moich rodziców z lunetą i zabierał ich na wspólne oglądanie gwiazd. Ta niedostępna wówczas dla malucha wiedza tajemna rozbudziła we mnie ciekawość świata i chęć poznawania nowego. Ten stan trwa do dziś - nie lubię stagnacji, porywają mnie nowe wyzwania i doświadczenia.

Inni o mnie

Jako jeden z nielicznych członków Koszalińsko-Słupskiej Izby Adwokackiej bezinteresownie służył pokrzywdzonym w czasach kiedy odwaga zawodowa i obywatelska były w szczególności cenione. Występował jako obrońca prześladowanych politycznie, był m.in. obrońcą senator Gabrieli Cwojdzińskiej i doradcą ds. prawnych Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża. Jest to zatem nie tylko ceniony prawnik, ale również znany społecznik na polu kultury i działalności charytatywnej.

Jan Daszko
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

Senator Piotr Zientarski jest osobą godną szacunku i zaufania, a jego znajomość prawa i doświadczenie życiowe dowodzą, że jest właściwą osobą na tym stanowisku. Stale świadczy materialną pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych, a szczególnie głęboko leży mu na sercu los ociemniałych i niedowidzących dzieci. Prawość, charakter i życiowa mądrość mecenasa Zientarskiego gwarantuje, że pełnienie przez Niego zaszczytnej funkcji senatora jest wielkim pożytkiem dla naszego kraju.

Teresa Iwkowska
Przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Niewidomych w Koszalinie

Mecenas Piotr Zientarski jest osobą wrażliwą na los ludzi niepełnosprawnych i chorych, w każdej chwili służy pomocą, czego osobiście doświadczyliśmy. Postawa i zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne Koszalina jest zauważalne i doceniane.

Stanisław Żabiński
Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR w Koszalinie

 

Życiorys

dr Piotr Benedykt Zientarski

Urodził się 16 kwietnia 1952 r. w Szczecinku, w rodzinie o tradycjach patriotycznych.

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. S. Dubois w Koszalinie.  W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikacje sędziowską i adwokacką oraz złożył egzamin radcowski. Od 1981 r. pracował w Zespole Adwokackim Nr 2 w Koszalinie. W latach 1990-2010 r. prowadził własną kancelarię adwokacką. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego.

W latach 80. był obrońcą w procesach sądowych działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Uznany przez Instytut Pamięci Narodowej za pokrzywdzonego (zaświadczenie wydane przez Instytut Pamięci Narodowej).

Od 2005 r. jest nieprzerwanie Senatorem RP (trzy kadencje). W Senacie VII kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich i  przewodniczącm Komisji Ustawodawczej (funkcję tę pełnił również w Senacie VIII kadencji). Reprezentuje  Senat RP w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W IX kadencji Senatu RP pełni funkcję Przewodniczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Jest również członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz społeczności lokalnej oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Klubu Inteligencji Katolickiej. Jest założycielem i pierwszym prezydentem Lions Club Koszalin, a także kilkukrotnym przewodniczącym regionu Lions International 121-Polska. Aktualnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża w Koszalinie.

Wielokrotnie odznaczany za działalność zawodową i społeczną m.in. Adwokatura Zasłużonym (najwyższe odznaczenie korporacyjne), Medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Polskiego Związku Niewidomych, odznaczeniem Przyjaciel Dziecka, Złotym Gryf Zachodniopomorskim, Medalem za Zasługi dla Koszalina.

Jego hobby to muzyka, w szczególności jazzowa, a także teatr. W 1976 r. założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego był prezesem do 2000 r. W latach 1980-1985 r. pełnił funkcję prezesa Klubu Miłośników Sztuki w Koszalinie, a w okresie 1984-1990 r. prezesa zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. W latach 1988-1993 był wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa Polska-Stany Zjednoczone Ameryki.

Ogromnie lubi sport. Jest zapalonym kibicem drużyny koszykarskiej AZS Koszalin. Sam był prezesem Adwokackiego Towarzystwa Sportowego, gdzie prowadził drużynę koszykówki. Piłka nożna też nie jest mu obca – znalazł się w kadrze Antoniego Piechniczka w drużynie Senatu RP.

Jest żonaty, ma troje dzieci (bliźnięta Annę i Marcina oraz Aleksandrę) i trzy wnuczki. Córki poszły w jego ślady – Anna jest adwokatem, a Aleksandra pracuje w resorcie wymiaru sprawiedliwości.