Wykaz Publikacji dra Piotra Zientarskiego

2017-12-18
 1. Organizacja Wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe. Piotr B. Zientarski
 2. Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznice uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Rola Notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.
 4. Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych, red.naukowa P. B. Zientarski wspólnie z A. Bisztyga
 5. Prawo konstytucyjne porównawcze. Rozdział IV. Zasady Konstytucyjne. Piotr B. Zientarski, Andrzej Pogłódek
 6. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Piotr B. Zientarski, Andrzej Bisztyga
 7. Model dojścia do urzędu sędziego, red.naukowa P. B. Zientarski
 8. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - uwarunkowania prawne i społeczne - P. B. Zientarski, A. Gołębiowska
 9. Efektywność działania administracji publicznej w Polsce - P. B. Zientarski, A. Gołębiowska
 10. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji - P. B. Zientarski, A. Gołębiowska
 11. Sołectwo - stadium prawnoustrojowe - P. B. Zientarski, A. Gołębiowska
 12. Kazachstan - Polska, Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Bisztyga
 13. Uwagi o Senacie i Mażilisie Parlamentu Republiki Kazachstanu oraz o wyborach deputowanych tych izb - P. B. Zientarski, A. Bisztyga
 14. Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa - P. B. Zientarski, A. Gołębiowska

 


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00